Els projectes de la classe

Treballs per a treure un 10!!

Aquesta pàgina empra "media queries" per a reorgantizar les imatges en diferents mides de pantalla. Per a pantalles de més de 700 px d'ample, mostrarà quatre imatges per filera. Per a pantalles més petites de 700 px, les mostrarà en fileres de dues. Si la pantalla és menor de 500 px, s'amuntegaran una damunt de l'altra, ocupant sempre el 100% de la pantalla.

Els vostres projectes també hauran de ser "responsive"